Życiorys

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami i zespołami w branżach budowlanej, IT, marketingowej i analitycznej zdobytym podczas pracy w międzynarodowych korporacjach i małych zwinnych organizacjach.

Kluczowe kompetencje

 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodykami waterfall i agile.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów o budżetach rzędu kilku milionów euro.
 • Zarządzanie portfelem kilku projektów.
 • Przygotowanie i realizacja wewnętrznych projektów transformacyjnych.
 • Zarządzanie zmianą i angażowanie zespołu podczas wdrażania zmian.
 • Prowadzenie procesów sprzedażowych dla projektów o wartości od kilku tysięcy do kilkudziesięciu milionów euro.
 • Umiejętność przygotowania i wdrożenia strategii marketingowej dla firmy inżynierskiej.
 • Zarządzanie relacjami z klientami, biznesem, zarządem i podwładnymi.
 • Silne umiejętności przywódcze i komunikacyjne.
 • Umiejętność zarządzania konfliktami i trudnymi relacjami.

Doświadczenie

Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – 10.2023 – teraz

Kluczowe obwiązki

 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodykami waterfall oraz agile.
 • Prowadzenie projektów w obszarach wytwarzania oprogramowania.
 • Prowadzenie projektów biznesowych i strategicznych w obszarze rozwoju organizacji.
 • Wdrażanie procedur i procesów zarządzania projektami.
 • Budowa Biura Zarządzania Projektami.
 • Prowadzenie akcji edukacyjnych dla zespołu Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów projektowych dla zespołu Stowarzyszenia.

Kierownik Projektu, IDC – 08.2022 – 07.2023

Kluczowe obowiązki

 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodologiami waterfall i agile.
 • Prowadzenie projektów informatycznych, analitycznych i marketingowych.
 • Zarządzanie budżetem, zakresem i harmonogramem projektu.
 • Zarządzanie międzynarodowym zespołem projektowym.
 • Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
 • Przygotowywanie ofert i prowadzenie procesów sprzedażowych.

Kluczowe osiągnięcia

 • Prowadzenie projektu z wymagającym klientem VC w zakresie badań rynku i przygotowania raportów na potrzeby dalszej edukacji i działań marketingowych.
 • Przejęcie i doprowadzenie do pomyślnego zakończenia projektu opóźnionego o osiem miesięcy.
 • Zbudowanie i wdrożenie podstawowych narzędzi do zarządzania projektami i procesami.

Kierownik ds. rozwoju pionu biznesowego, Bilfinger Tebodin — 03.2021 – 07.2022

Kluczowe obowiązki

 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii w obszarach rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży.
 • Opracowywanie i wdrażanie procesów zarządzania projektami.
 • Nadzorowanie i weryfikacja pracy kierowników projektów.
 • Prowadzenie projektów sprzedażowych dla kluczowych klientów.
 • Wycena i weryfikacja wycen prac projektowych.

Kluczowe osiągnięcia

 • Budowanie relacji z klientami, przygotowanie oferty i zamknięcie procesu sprzedaży projektu o łącznej wartości inwestycji 50 mln EUR.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju biznesu, usług i narzędzi dla siedemdziesięcioosobowego zespołu.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla czterech działów biznesowych.
 • Nadzór nad przygotowaniem ofert i sprzedażą usług prowadzonych przez kierowników projektów o łącznej wartości ponad 100 mln EUR.

Kierownik Działu MEP, Bilfinger Tebodin – 06.2020 – 02.2021

Kluczowe obowiązki

 • Kierowanie zespołem 25 inżynierów z kilku branż.
 • Zarządzanie zespołem pracującym w modelu hybrydowym i zdalnym w kilku miastach w Polsce.
 • Zarządzanie dodatkowym zespołem wsparcia w biurze we Lwowie.
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych i budowanie zespołu.
 • Wspieranie kierowników projektów w obszarach wymagających szczególnej uwagi ze względu na złożone procesy lub napięte sytuacje projektowe.
 • Przygotowywanie ofert i prowadzenie procesów sprzedażowych

Kluczowe osiągnięcia

 • Połączenie dwóch działów (elektrycznego i sanitarnego) i przeprowadzenie połączonego zespołu przez proces zmian.
 • Wybór i przygotowanie nowego kierownika działu oraz przeprowadzenie procesu sukcesji.
 • Zarządzanie portfelem projektów o łącznej wartości ponad 20 milionów euro.

Kierownik Działu Elektrycznego, Bilfinger Tebodin – 12.2017 – 05.2020

Kluczowe obowiązki

 • Kierowanie zespołem 15 inżynierów.
 • Zarządzanie rozproszonym zespołem pracującym w trzech miastach w Polsce.
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych i budowanie zespołu.
 • Przygotowywanie i monitorowanie harmonogramów, budżetów i zakresów projektów.
 • Przygotowywanie ofert i prowadzenie procesów sprzedażowych

Kluczowe osiągnięcia

 • Odbudowa zrujnowanego zespołu – od czterech wypalonych inżynierów na koniec 2017 roku do kilkunastu dobrze funkcjonujących specjalistów na koniec 2018 roku.
 • Przeprowadzenie zespołu przez projekt transformacji polegający na połączeniu trzech niezależnie funkcjonujących biur w jeden duży zespół projektowy pracujący w modelu rozproszonym.
 • Zbudowanie relacji i nawiązanie współpracy z zespołem inżynierów z biura we Lwowie, który zapewniał wsparcie, gdy polski zespół był przeciążony pracą.
 • Zarządzanie relacjami z klientem w projekcie, który był jednym wielkim konfliktem ze względu na decyzje biznesowe.
 • Zarządzanie portfelem projektów o łącznej wartości ponad 10 milionów euro.

Kierownik zespołu ds. jakości, Bilfinger Tebodin – 03.2018 – 02.2020

Kluczowe obowiązki

 • Dodatkowa funkcja obok stanowiska kierownika działu inżynierii elektrycznej.
 • Zarządzanie procesami projektowania i zarządzania w międzynarodowej firmie inżynieryjnej.
 • Przygotowywanie procedur i standardów w zakresie zarządzania i realizacji projektów.
 • Prowadzenie audytów i weryfikacji projektów realizowanych przez studio.

Kluczowe osiągnięcia

 • Wdrożenie nowoczesnego narzędzia do kompleksowego zarządzania projektami w zakresie harmonogramu, budżetu i zakresu.
 • Wdrożenie nowoczesnego narzędzia do kompleksowego zarządzania pracą działów inżynieryjnych.
 • Połączenie narzędzi do zarządzania projektami i działami w jeden wydajny system umożliwiający kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi całej firmy na poziomie regionu CEE.

Business Process Owner, Bilfinger Tebodin – 10.2018 – 02.2020

Kluczowe obowiązki

 • Drugorzędna funkcja obok stanowiska kierownika ds. inżynierii elektrycznej.
 • Modelowanie procesów biznesowych, tworzenie dokumentów ITO i macierzy RACI.
 • Koordynacja wdrażania podręcznika jakości oraz monitorowanie procedur i standardów.

Główne osiągnięcia

 • Przygotowanie wspólnego standardu projektowego dla branży elektrycznej w regionie CEE.
 • Wdrożenie podręcznika zarządzania jakością w polskim oddziale firmy.

Team Manager i Projektant, B2B – 08.2017 – 12.2017

Kluczowe obowiązki

 • Zarządzanie projektami inżynieryjnymi w obszarze budownictwa mieszkaniowego.
 • Współpraca z generalnymi wykonawcami i firmami inżynieryjnymi.
 • Prowadzenie uzgodnień i negocjacji z władzami i stronami trzecimi.

Kluczowe osiągnięcia

 • Przeprowadzenie trudnego procesu uzgodnień norm dla budynku mieszkalnego w Warszawie.
 • Uzyskanie uzgodnienia projektu stacji transformatorowej dla nietypowych warunków eksploatacji budynku.

Project Manager i Projektant, JFAmper – 04.2015 – 07.2017

Kluczowe obowiązki

 • Koordynacja prac kilkuosobowego zespołu projektowego.
 • Wykonywanie projektów instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.
 • Bieżące wsparcie wykonawców i klienta podczas budowy.
 • Realizacja projektów mieszkaniowych i biurowych.

Kluczowe osiągnięcia

 • Zarządzanie i realizacja projektu budynku biurowego dla firmy Ardagh przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie.
 • Jednoczesne zarządzanie kilkunastoma projektami realizowanymi przez pracownię.
 • Zarządzanie i realizacja projektu budynku mieszkalnego Rondo Wiatraczna w Warszawie.

Starszy asystent projektanta, Tebodin – 04.2014 – 03.2015

Kluczowe obowiązki

 • Wykonywanie projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych.
 • Zarządzanie zespołem młodszych inżynierów projektu.
 • Raportowanie postępów, budżetu i harmonogramu do Kierownika Projektu.

Kluczowe osiągnięcia

 • Realizacja projektu aranżacji wnętrz dla firmy PwC w Warszawie przy Al. Armii Ludowej w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach założonego budżetu i harmonogramu.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego i związanych z nim negocjacji z klientem i generalnym wykonawcą.
 • Sprawne zarządzanie kilkuosobowym zespołem realizującym projekt.

Asystent Projektanta, Tebodin – 09.2011 – 03.2014 r.

Kluczowe obowiązki

 • Realizacja projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych.
 • Specjalizacja w projektach przemysłowych, infrastrukturalnych i biurowych.

Kluczowe osiągnięcia

 • Udział w projektowaniu budynku biurowego dla T-Mobile w Warszawie przy ulicy Marynarskiej.
 • Realizacja projektów dla kilku farm wiatrowych w całej Polsce.

Wykształcenie

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek elektrotechnika – magister inżynier, 2011 – 2013
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, kierunek elektrotechnika – licencjat, 2008 – 2011

Umiejętności

 • Praktyczna i teoretyczna znajomość metodyk kaskadowych.
 • Praktyczna i teoretyczna znajomość metodyk zwinnych.
 • Umiejętność zarządzania międzynarodowym zespołem pracującym zdalnie.
 • Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami.
 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii biznesowych i marketingowych.
 • Prowadzenie wystąpień publicznych i prezentacji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji biznesowej.
 • Znajomość prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych.

Narzędzia

 • Systemy macOS, Windows, Linux, UNIX
 • Pakiet narzędzi MS: Office 365, Sharepoint, Teams
 • Narzędzia do zarządzania projektami: MS Project, OmniPlan.
 • Narzędzia do zarządzania repozytoriami i zadaniami: GitHub, Jira, Trello, Monday
 • Narzędzia do projektowania graficznego: Affinity suite, Adobe suite.
 • Narzędzia do projektowania inżynierskiego: AutoDesk AutoCad i pakiet Revit.
 • Narzędzia do edycji filmów i dźwięku: Final Cut Pro i Logic Pro