Życiorys

Jestem menadżerem i jestem inżynierem, mam doświadczenie w realizacji projektów oraz ich prowadzeniu, zajmowałem się sprzedażą, marketingiem i działaniami rozwojowymi. Przygotowywałem plany strategiczne ale miałem także możliwość ich wdrażania. Zarządzam zwinnie, ale potrafię także tradycyjnie, chociaż uważam, że dopiero synergia obu podejść pozwala wypracować optymalne metody. Znam specyfikę branży budowlanej i przemysłowej, poznaję zawiłości branży Technologii Informacyjnych, powszechnie znanych jako IT. W życiu kieruję się kilkoma zasadami, które wynikają bezpośrednio z moich wartości i które determinują moje podejście zarówno do pracy zawodowej jak i do prowadzenia tej strony internetowej. Zasady opisałem na odpowiedniej podstronie – zachęcam do ich przeczytania. Zapraszam także do kontaktu przez pocztę elektroniczną.

Życiorys zawodowy

Moja kariera rozpoczęła się w branży budowlanej, z którą byłem związany ponad dziesięć lat. Na początku w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki, później szerzej – w zakresie budownictwa przemysłowego. Pracowałem jako asystent projektanta, prowadziłem projekty i prowadziłem zespoły. Pracowałem w dużej międzynarodowej korporacji (i pracuję nadal), ale także w małej rodzinnej firmie i średniej wielkości polskim przedsiębiorstwie. Byłem pracownikiem etatowym i prowadziłem własną działalność gospodarczą współpracując w ramach kontraktów z większymi podmiotami. Mam doświadczenie w pracy biurowej i miałem okazję doświadczyć też jak wygląda praca na budowie. Realizowałem projekty zarówno w tradycyjnych metodykach, jak i współpracowałem z Klientami, dla których ważna była elastyczność i zwinność. Moja kariera pozwoliła mi przyjrzeć się procesowi inwestycyjnemu z wielu perspektyw, ale co ważniejsze – miałem okazję pracować i jako inżynier i jako menedżer. Znam perspektywę pracownika, ale znam też punkt widzenia szefa. I te różne punkty widzenia chciałbym opisać w tym miejscu.

sierpień 2022 – obecnie
Kierownik projektu, IDC
Prowadzę projekty. Wspieram klientów. Buduję wartość.
Moim głównym zadaniem jest prowadzenie projektów w obszarze doradztwa strategicznego, marketingu i danych. Wspieram pracę analityków i dbam o to, żeby specjaliści mogli zajmować się tym, w czym są najlepsi, samemu zajmując się tym, co sprawia mi przyjemność: robieniem żeby rzeczy były zrobione. I jestem w tym niezwykle skuteczny.

marzec 2021 – lipiec 2022
Kierownik do spraw rozwoju pionu biznesowego, Bilfinger Tebodin
Pracując jako kierownik ds. rozwoju pionu biznesowego miałem okazję wykorzystać swoje umiejętności miękkie oraz kompetencje techniczne wspierając zespół kierowników projektów w procesach sprzedażowych i ofertowych. Przygotowywałem strategie realizacji projektów oraz nadzorowałem i monitorowałem budowanie harmonogramów i wycen prac oferowanych klientom. Opracowywałem i wdrażała strategie marketingowe dla firmy oraz budowałem narzędzia rozwojowe dla ponad 60-osobowego zespołu.

czerwiec 2020 – luty 2021
Kierownik działu instalacyjnego MEP, Bilfinger Tebodin
Połączenie działów instalacyjnych pozwoliło mi zdobyć nowe kompetencje – prowadzenie zespołu wielobranżowego, składającego się z ponad dwudziestu specjalistów czterech różnych branż. Specjaliści pracowali w trybie zdalnym, co stanowiło dodatkowe wyzwanie związane z organizacją pracy i budowaniem zespołu. Stawiałem także pierwsze kroki w samodzielnym prowadzeniu ofert i budowaniu relacji z klientami, które pozwalały pozyskiwać nowe zlecenia.

grudzień 2017 – maj 2020
Kierownik działu elektrycznego, Bilfinger Tebodin
Kolejny krok budowania kompetencji menadżerskich, jednak nadal blisko inżynierii. Prowadziłem kilkunastoosobowy zespół specjalistów branży elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowany w trzech miastach Polski – Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Budowałem zespół, rekrutowałem, motywowałem i angażowałem. Wykonywałem także pracę administracyjną związaną z prowadzeniem zespołu: przygotowywałem i monitorowałem realizację harmonogramów pracy i brałem udział w procesach sprzedaży i ofertowania. Przede wszystkim jednak odpowiadałem za wysoką motywację, jakość pracy oraz wyniki biznesowe powierzonego mi zespołu.

wrzesień 2017 – grudzień 2017
Kierownik zespołu projektowego oraz projektant, kontrakt w ramach własnej działalności
Zmiana pracy związana była z chęcią i potrzebą poszerzenia zakresu kompetencji – zarówno w zakresie kompetencji menadżerskich jak i inżynierskich. Realizowałem przede wszystkim projekty mieszkaniowe, których specyfika wymuszała ścisłą współpracę z generalnymi wykonawcami i firmami inżynieryjnymi realizującymi prace budowlane.

kwiecień 2015 – lipiec 2017
Kierownik projektu oraz projektant, JFAmper
Moim obowiązkiem było koordynowanie pracy zespołu projektowego, bezpośredni kontakt z Klientem i stronami trzecimi oraz udział w naradach koordynacyjnych na każdym etapie realizacji obiektu – od pierwszych koncepcji do ostatnich momentów realizacji. Odpowiadałem także za bieżące wsparcie wykonawców i Inwestora w trakcie realizacji projektu.
Zajmowałem się wykonywaniem projektów instalacji i sieci elektrycznych i teletechnicznych w każdym stadium: koncepcji, projektu budowlanego, projektu przetargowego oraz – wykonawczego. Głównie w zakresie obiektów biurowych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej.

marzec 2014 – marzec 2015
Starszy asystent projektanta, Tebodin Poland
Zakres moich obowiązków został rozszerzony o zarządzanie niewielkim zespołem młodszych specjalistów, dając mi pierwsze doświadczenia pracy menadżerskiej, chociaż nadal moimi podstawowymi obowiązkami były te związane z realizacją projektów inżynieryjnych. Realizowałem przede wszystkim projekty biurowe w zakresie zarówno kubatury jak i infrastruktury.

wrzesień 2011 – marzec 2014
Asystent projektanta, Tebodin Poland
Pracowałem jako inżynier elektryk w międzybranżowym zespole projektowym realizującym projekty kubaturowe oraz liniowe. Specjalizowałem się w projektach przemysłowych w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz projektach infrastrukturalnych związanych przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii. Brałem udział w projektach koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych oraz wspierałem zespół realizacyjny.

wcześniej…
Różne prace dorywcze – jeszcze w czasie studiów. Czasem jako inżynier w firmie budowlanej, zajmujący się tym, czym była potrzeba się zająć, czasem jako kasjer w dużej sieci sklepów. Miałem też epizod związany z praktykami w spółce publicznej związanej z elektroenergetyką.