Życiorys

Jestem menadżerem wywodzącym się z branży budowlanej, obecnie zajmuję się prowadzeniem projektów branży IT w międzynarodowej firmie. W swojej karierze miałem przyjemność być szefem działów projektowych – prowadziłem wtedy dwudziestoosobowy zespół specjalistów-projektantów kilku branż. Pracowałem także jako kierownik projektu oraz kierownik zespołu w mniejszych i większych firmach. A zaczynałem jako asystent projektanta, jeszcze w trakcie studiów dziennych, potem zaocznych. Z zawodu jestem inżynierem elektrotechnikiem ze specjalizacją automatyka elektroenergetyczna. W życiu kieruję się kilkoma zasadami, które wynikają bezpośrednio z moich wartości i które determinują moje podejście zarówno do pracy zawodowej jak i do prowadzenia tej strony internetowej. Zasady opisałem na odpowiedniej podstronie – zachęcam do ich przeczytania. Zapraszam także do kontaktu przez pocztę elektroniczną.

Życiorys zawodowy

Moja kariera rozpoczęła się w branży budowlanej, z którą byłem związany ponad dziesięć lat. Na początku w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki, później szerzej – w zakresie budownictwa przemysłowego. Pracowałem jako asystent projektanta, prowadziłem projekty i prowadziłem zespoły. Pracowałem w dużej międzynarodowej korporacji (i pracuję nadal), ale także w małej rodzinnej firmie i średniej wielkości polskim przedsiębiorstwie. Byłem pracownikiem etatowym i prowadziłem własną działalność gospodarczą współpracując w ramach kontraktów z większymi podmiotami. Mam doświadczenie w pracy biurowej i miałem okazję doświadczyć też jak wygląda praca na budowie. Realizowałem projekty zarówno w tradycyjnych metodykach, jak i współpracowałem z Klientami, dla których ważna była elastyczność i zwinność. Moja kariera pozwoliła mi przyjrzeć się procesowi inwestycyjnemu z wielu perspektyw, ale co ważniejsze – miałem okazję pracować i jako inżynier i jako menedżer. Znam perspektywę pracownika, ale znam też punkt widzenia szefa. I te różne punkty widzenia chciałbym opisać w tym miejscu.

sierpień 2022 – obecnie
Kierownik projektu, IDC
Zajmuję się prowadzeniem projektów z obszaru szeroko rozumianych nowych technologii. Jak na kierownika projektu przystało – przygotowuje plany, prognozuję budżety i deleguję zadania, a potem monitoruję i wyciągam wnioski. Gdy potrzeba – podwijam rękawy i robię to, co należy w danej chwili zrobić.

marzec 2021 – lipiec 2022
Kierownik do spraw rozwoju pionu biznesowego, Bilfinger Tebodin
Stanowisko związane z rozwojem zarówno w obszarze biznesowym jak i narzędziowym. Zajmuję się przygotowaniem strategii rozwoju, budowaniem i utrzymaniem relacji z klientami, prowadzeniem sprzedaży i przygotowaniem najważniejszych ofert. Z drugiej strony – odpowiadam za rozwój narzędzi i kompetencji zespołów pracujących w pionie biznesowym, z uwzględnieniem zarówno narzędzi projektowych jak i organizacyjnych.

czerwiec 2020 – luty 2021
Kierownik działu instalacyjnego MEP, Bilfinger Tebodin
Prowadziłem dwudziestoosobowy zespół specjalistów i inżynierów zajmujących się projektowaniem instalacji w zakresie kilku branż budowlanych. Przygotowywałem plany pracy, monitorowałem postępy projektów, planowałem i weryfikowałem budżety. Zajmowałem się także przygotowywaniem ofert i sprzedażą usług

grudzień 2017 – maj 2020
Kierownik działu elektrycznego, Bilfinger Tebodin
Zespół, który prowadziłem liczył kilkanaście osób i zajmował się wykonywaniem usług projektowych oraz konsultingowych. Od studium wykonalności, przez projekty koncepcyjne, wykonawcze aż do nadzorów autorskich. Moje obowiązki były związane z zarządzaniem budżetem, planowanie pracy i nadzorowaniem oraz monitorowaniem realizowanych projektów. Przygotowywałem także oferty i wspierałem kierowników projektów w zakresie sprzedażowym i operacyjnym.

wrzesień 2017 – grudzień 2017
Kierownik zespołu projektowego oraz projektant, kontrakt w ramach własnej działalności
Współpraca w ramach własnej działalności gospodarczej polegająca na świadczeniu usługi związane z prowadzeniem zespołu projektowego oraz projektowaniem instalacji elektrycznych w ramach zleconych projektów.

kwiecień 2015 – lipiec 2017
Kierownik projektu oraz projektant, JFAmper
Koordynacja pracy zespołu projektowego, komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna, przygotowanie harmonogramów oraz realizacja projektów w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zajmowałem się także wykonywaniem projektów w zakresie instalacji elektrycznych.

marzec 2014 – marzec 2015
Starszy asystent projektanta, Tebodin Poland
Zajmowałem się opracowywaniem projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, obiektów budowlanych o różnych zastosowaniach. Począwszy od budynków biurowych, poprzez obiekty przemysłowe, projekty sieciowe po farmy wiatrowe.
Kierowałem także pracą młodszych asystentów poprzez delegowanie zadań i ich rozliczanie. Dodatkowo brałem udział w spotkaniach koordynacyjnych i naradach na budowie.

wrzesień 2011 – marzec 2014
Asystent projektanta, Tebodin Poland
Zajmowałem się opracowywaniem projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, obiektów budowlanych o różnych zastosowaniach. Począwszy od budynków biurowych, poprzez obiekty przemysłowe, projekty sieciowe po farmy wiatrowe.
Głównie było to tworzenie planów, schematów, obliczeń i opisów technicznych, a także zestawienia materiałów oraz zdobywanie uzgodnień odnośnie lokalizacji projektowanych sieci.

wcześniej…
Różne prace dorywcze – jeszcze w czasie studiów. Czasem jako inżynier w firmie budowlanej, zajmujący się tym, czym była potrzeba się zająć, czasem jako kasjer w dużej sieci sklepów. Miałem też epizod związany z praktykami w spółce publicznej związanej z elektroenergetyką.