Jak zarządzam zadaniami

Ze względu na różne okoliczności prywatne i zawodowe postanowiłem uporządkować i zrewidować swój warsztat pracy, co sprowadzało się do ponownego przyjrzenia się pięciu narzędziom, z których korzystam: Lista zadań Notatki Kalendarz Poczta elektroniczna. KomunikatoryZadanie okazało się zdecydowanie bardziej wymagające niż początkowo zakładałem, ale drobne trudności stały się doskonałą motywacją do zadania sobie pytania czy naprawdę tego potrzebuję… […]

Hybrydowa metoda zarządzania – część 5

Zakończenie Poprzednie części cyklu miały za zadanie podsumować informacje teoretyczne na temat podstawowych metodyk zarządzania projektami, następnie przedstawić zarys metody hybrydowej a na końcu opisać mechanizmy zarządzania i monitorowania projektu. Swój cel zrealizowały, a teraz kilka słów na zakończenie. Opisany model jest pracą teoretyczną i nie został przeze mnie wdrożony z kilku powodów. Natomiast wykonana […]

Hybrydowa metoda zarządzania – część 3

Sposób monitorowania i raportowania Jednym z większych wyzwań dla projektu prowadzonego w podejściu hybrydowym będzie monitorowanie oraz raportowanie podstawowych parametrów. Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie zarządu ile to jeszcze potrwa w środku trzeciej z rzędu iteracji, ciężko także określić poziom budżetu potrzebnego na dokończenie projektu, gdy dopuszcza się niemal dowolną ilość zmian wprowadzanych przez klienta. […]

Hybrydowa metoda zarządzania – część 2

Propozycja metody hybrydowej Głównym założeniem podejścia hybrydowego jest stworzenie rozwiązania, które wykorzysta zalety obu rozważanych podejść przy jednoczesnym wykluczeniu ich wad i ograniczeń. Zalety i wady są jednak pojęciami mocno względnymi i zależą przede wszystkim od celu, któremu narzędzie ma służyć. Oczekiwania projektu budowlanego Oczekiwania w stosunku do projektu mogą zostać podzielone na trzy główne kategorie: […]

Hybrydowa metoda zarządzania – część 1

Wprowadzenie teoretyczne Próba budowy nowego podejścia wymaga zarysowania pewnych podstawowych zasad i metodyk, których założenia będą syntezowane w model hybrydowy. Poniższa lista, to jedynie czubek góry lodowej, narzędzi i modeli zarządzania jest znacznie więcej, jednak wybrane poniżej dość precyzyjnie charakteryzują oba podejścia, a przy tym zawierają wszystkie elementy, które posłużą do budowy modelu hybrydowego. Metodyki klasyczne […]

Hybrydowa metoda zarządzania – część 0

Zapowiedź Ideą połączenia tradycyjnych metodyk zarządzania projektami, opartych o zasoby czasowe i finansowe a także zdefiniowany zakres z metodykami zwinnymi, stawiającymi na zrozumienie klienta i jego potrzeb, chciałem zająć się od dłuższego czasu. Jest to rozważanie czysto teoretyczne, które musi zostać zweryfikowane w praktyce, bo jestem przekonany, że nikt nie próbował do tej pory połączyć obu […]

Nieporozumienie pracy hybrydowej

Praca hybrydowa nie ma prawa się udać. Nie w sposób, w który rozumie ją większość polskich firm. Od tego muszę zacząć – w jaki sposób jet rozumiana praca hybrydowa? W tej chwili mówiąc o prądy hybrydowej organizacje mają na myśli jedno z dwóch rozwiązań: część zespołu pracuje zdalnie a część stacjonarnie, zespół pracuje część tygodnia w biurze […]

Nie ma jednego stylu zarządzania

Każdy kiedyś zaczynał coś. Cokolwiek. I w tym zaczynianiu chciał być jak ktoś inny. Idol, mistrz, autorytet. W przypadku prowadzenia zespołu – poprzedni szef, zwłaszcza jeśli dobrze go wspominamy. I nie ma nic złego w naśladowaniu najlepszych przykładów. Jednak zarówno w przypadku projektowania graficznego jak i zarządzania – cudze buty zaczynają w końcu uwierać. O ile […]

Silosy w organizacjach

Silosami nazywane są zespoły albo obszary działające w oderwaniu od całej organizacji i siebie nawzajem. Metafora jest całkiem słuszna i dobrze obrazuje problem. Podobnie jak w zakładach produkcyjnych przetrzymuje się składniki produktu w silosach, aby uniemożliwić ich mieszanie (woda i mąka nie mogą być przetrzymywane razem), tak poszczególne działy większych organizacji zamykają się w obrębie swojej […]

Siła zespołu

Popularne powiedzenie mówi, że tempo wycieczki jest mniejsze niż tempo najwolniejszego jej uczestnika. To prawda, którą z łatwością weryfikuje każda piesza wędrówka, jednak to tylko jeden z elementów układanki. Bo szerszy obrazek pokazuje, że dobrze działający zespół jest ważniejszy niż kompetencje jego – nawet najbardziej wybitnych – członków. Wie o tym każdy menadżer, który prowadził […]